Puni kontejnerski brodski transport FCL

KONTEJNERIZOVANI TERET

FCL e-mail : [email protected]

Sarađujući sa najvećim svetskim brodarskim kompanijama možemo Vam ponuditi najpovoljnije uslove u pogledu cene prevoza kontejnerizovanog tereta i raspoloživosti tovarnog prostora. Pružamo usluge transporta svim vrstama kontejnera, za sve vrste robe – konvencionalnu robu, rasuti teret, vangabaritni teret, kao i za opasne tereta.

Kontejnerski transport možemo organizovati u vidu usluge po principu “od vrata do vrata”. U dogovoru sa Vama možemo organizovati preuzimanje Vaše robe na dogovorenoj adresi i organizovati železnički ili drumski i avio prevoz do dogovorene luke. Naši saradnici organizuju ukrcavanje robe na brod, kao i njeno iskrcavanje na destinaciji, odakle se dalje isporučuje do krajnjeg primaoca.

U dogovoru sa Vama pružamo i usluge osiguranja robe, kao i skladištenja robe na dogovoreno vreme u posebnim skladištima koje Vam naša kompanija nudi, uz stalni video nadzor. Redovno vršimo izveštavanje klijenata o kretanju robe i njenoj trenutnoj lokaciji.