O NAMA

OSTARA GROUP je osnovana 2017. godine kao logistička kompanija za transport tereta 100% specijalizovana za konsolidaciju pomorskog tereta. Tokom proteklih 6 godina, kompanija je izgradila značajnu pokrivenost uslugama konsolidacije za lokalne i inostrane špeditere u industriji koja razvija nedeljne usluge od Dalekog istoka do regiona Balkana i Centralne Evrope. Ova globalizovana mreža ne samo da obezbeđuje optimalno rutiranje, već i minimizira troškove i vreme tranzita za svaku pošiljku. Naše izvanredno agencijsko partnerstvo i sveobuhvatna pokrivenost mrežom definitivno su naša snaga da obavljamo ulogu agenta pretovarnog čvorišta i pružimo najbolje rešenje našim klijentima i partnerima u dinamičnom okruženju. OSTARA GROUP nudi kompletne logističke usluge: drumski transport (FTL i LTL), carinjenje, skladištenje i distribuciju, vazdušni, okeanski (FCL i LCL) i železnički transport.

NAŠA MISIJA

Ostara group je tu da za Vas organizuje kontejnerski transport u uvozu i izvozu: pune kontejnerske utovare (FCL), zbirne kontejnerske pošiljke (LCL), kao i organizaciju pošiljaka sa posebnim režimima transporta (reefer).

Nudimo Vam najpovoljniju organizaciju brodskog kontejnerskog transporta u pogledu cene prevoza i dostupnosti, uz podršku pouzdanih prevoznika. Zajedno sa svojim saradnicima za Vas organizujemo ukrcavanje robe, kao i njeno iskrcavanje na destinaciji odakle će biti isporučena na adresu primaoca.

INTERNACIONALNA SARADNJA

Sa ponosom ističemo saradnju sa svim većim lukama u Jugoistočnoj Evropi – lukama Konstanca, Koper, Rijeka, Bar, Solun, Pirej, kao i sa lukama na udaljenim destinacijama poput Kine, Tajvana, Singapura, Tajlanda, Koreje, Indije i Australije.